top of page

Big Day

我們見證了很多重要的時刻

卻忙記了時光的沖刷下

我們多麼容易忘記

影片上不但留下我們身影

還令我們回憶一起的經歷

DSC05178.jpg

Tung & Martin Wedding Day

沙頭角一向是神秘地方,今次慶幸能夠為新娘子Tung 拍攝婚禮,新娘子是沙頭角原居民,更有當地傳統習俗「撐船仔」出門,唔係真水上面行嘅船係‘陸上行舟’好多人好熱鬧,連兄弟姊妹都有得一齊玩。

 Kathy & Benny Wedding Day

bottom of page